Elx, parc d’

Fins a la construcció del parc de l’Aigüera, era l’únic espai verd de Benidorm. Ocupa la primera línia de la platja de Ponent en un ària que, per efecte de les obres del port, s’havia guanyat a la mar. La primera plantació de palmeres data de 1928, quan el parc rebia el nom de passeig…

discoteca

Sala de reunions on es pot ballar al so de música enregistrada. Locals on escoltar i ballar la música i els balls de moda. Tot i que la paraula discoteca acabaria imposant-se sobre les de Nigth Club o Boîte per a referir-se a les sales de ball amb música enregistrada, es sorprenent que discoteca fóra inicialment el lloc on…

bonitolera

Art de peces per a capturar el bonítol. Es cala a una distància de cinquanta metres de la mar cap a fora. La temporada comença a l’octubre i dura fins al mes d’abril, ja que és el temps d’aquest peix. La xàrcia duu braguerot, cap que arma la malla a la tressa del suro. El braguerot…

almadrava

Pesquera envasada -fixa- amb una cua de xàrcia disposada de forma perpendicular a la vora de la mar. La funció de la cua és conduir la tonyina i d’altre peix similar fins al cos o part central de l’art. El cos de l’almadrava és un quadre rectangular dividit en compartiments, on són tancades les moles de peix amb l’ús de diverses xàrcies. El darrer…

Història del Diccionari de Benidorm

Per Pasqual Almiñana Orozco. Director i autor del Diccionari de Benidorm. Professor de l’IES Pere Maria Orts i Bosch des de 1984 a 2013. PRIMERA ETAPA: EL LLIBRE La primera idea La idea d’escriure el Diccionari de Benidorm va ser de Cinto Llorca, funcionari de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Benidorm. Em va semblar força…