Dia del nombre Pi

Tots hem sentit parlar més d’una vegada del nombre pi (π). D’ell sabem que és un nombre irracional, és a dir, té infinites xifres decimals no periòdiques i que relaciona el diàmetre i el perímetre d’una circumferència. És tracta d’un nombre tan aclamat que té fins i tot el seu propi dia en el calendari: el…

Nombres Irracionals

Per Dolo Llinares. Departament de Matemàtiques. iesperemariaorts S’ha suggerit que el concepte de nombre irracional fou acceptat de forma implícita pels matemàtics hindús des del segle vii aC, quan Manava ( 750 AC – 690 AC) creia que les arrels quadrades de nombres com 2 o 61 no es podien determinar de forma exacta. Però aquesta afirmació no s’ha pogut demostrar. La primera…

L’ús de la coma per als decimals

Tot i que els números decimals van ser coneguts i utilitzats per àrabs i xinesos, s’atribueix generalment al matemàtic belga Simon Stevin (1548-1620), la introducció dels decimals en l’ús comú a través dels seus treballs. Stevin no va utilitzar el nostre propi sistema de notació, sinó un sistema propi. Així, on nosaltres escrivim 923,45, ell…

Teorema, de Pitàgores?

En un triangle rectangle, el quadrat de la hipotenusa és igual a la suma dels quadrats dels catets. Possiblement siga una de les frases més repetida pels matemàtics al llarg de la història. És el conegudíssim teorema de Pitàgores. Pitàgores va viure al voltant de l’any 500 aC, però el teorema que porta el seu…

L’origen del símbol = en les matemàtiques

Per Dolo Llinares. Departament de Matemàtiques. Encara que hi ha símbols matemàtics que utilitzem tots els dies, la seua història sol ser poc coneguda. L’omnipresent símbol “ = “ no es va començar a utilitzar fins l’any 1557, de la mà del matemàtic i metge anglés Robert Recorde (1510-1558). Robert va estudiar en les universitats…