Projecte: Portfoli europeu de les Llengües.

Des de fa dos cursos, que el nostre IES s’està implicant en este projecte que té com a objectiu poder establir un itinerari formatiu per a l’alumnat de forma que a la vegada que aprenen i estudien diferents llengües, també puguen anar registrant els seus aprenentatges mitjançant l’ús del Portfoli Europeu de les Llengües (PEL)….